Wallonië verlaagt schenkbelasting

In het kielzog van de belastinghervorming van december 2017 stelt de Waalse regering voor om de schenkbelasting op woningen en appartementen te verminderen en de berekening ervan te vereenvoudigen. Wallonië volgt daarmee het voorbeeld van Vlaanderen en Brussel. De schenkbelasting wordt berekend op basis van de graad van verwantschap tussen schenker en begiftigde en de waarde van de schenking. In rechte lijn (tussen ouders en …

Vlaanderen verlaagt erfbelasting

In België zijn de schenkbelasting en de erfbelasting regionale belastingen. Dat is niet altijd het geval geweest, zo’n vijfentwintig jaar geleden waren de schenkingsrechten en de successierechten een zaak van het federale parlement. Het Vlaams, het Brussels en het Waals parlement hebben de regels geleidelijk gewijzigd, van kleine wijzigingen in de tarieven van de successierechten tot enkele meer fundamentele regels. Vlaanderen nam in 2007 het …

Nieuwe fiscale regels in Wallonië in 2018

Op 13 december 2017 heeft het Waalse Parlement bepaalde regels inzake successierecht, schenkingsrecht en registratierechten bij de aankoop van een gebouw gewijzigd. Op het gebied van de successierechten geniet de langstlevende echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner een volledige vrijstelling voor de gezinswoning.  Tot 2017 was deze vrijstelling beperkt tot 160.000 €.  Wallonië zit nu op dezelfde lijn als Brussel en Vlaanderen. Het hoogste tarief …