De fiscus kondigt gerichte controles aan

Enkele dagen voor ze de belastingaangiften voor 2017 uitstuurt kondigt de fiscus op haar website aan welke groepen belastingplichtigen ze speciaal zal controleren.

Voor natuurlijke personen gaat het om:

  • Bedrijfsleiders die hun beroepskosten bewijzen in plaats van een forfaitaire aftrek te nemen. De belastingadministratie vermoedt dat sommige bedrijfsleiders artificieel veel beroepskosten bewijzen om minder belastingen te betalen. Bedrijfsleiders die kiezen voor het forfait riskeren niet gecontroleerd te worden.
  • Verhuurders van woningen die door de huurder voor professionele doeleinden gebruikt worden riskeren ook gecontroleerd te worden. Indien zij niet aangeven dat de woning als handelszaak of kantoor gebruikt wordt, worden ze belast op het kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huur. Dat betekent een ernstige besparing in belastingen.
  • Betalers van onderhoudsgelden aan iemand in het buitenland en dat onderhoudsgeld in aftrek brengen riskeren ook gecontroleerd te worden. De controle zal erop gericht zijn na te gaan of de begunstigde welk het geld ontvangt en of er wel een onderhoudsplicht is.

Vennootschappen worden ook strenger gecontroleerd. Houden ze bedrijfsvoorheffing in op de lonen van buitenlandse werknemers die hier meer dan 183 dagen werken? Blijven de pensioen­bijdragen binnen de 80% grens? Verrekenen ze hun verliezen uit vorige jaren correct? …

Belastingplichtigen, zowel natuurlijke personen als vennootschappen, die hun belastingaangiften niet indienen riskeren gecontroleerd te worden, zeker indien ze regelmatig nalaten dit te doen.

Share this Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *