Sale en lease-back van onroerend goed: niets verandert, maar moet een BTW-plichtige de btw terugbetalen?

Het Hof van Beroep te Mons heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie verzocht het Belgische BTW regime van “sale and leaseback”- transacties onderzoeken (C-201/18 – Mydibel N.V. / Belgische Staat).

De belastingplichtige, een producent van aardappelproducten, had een recht van erfpacht (een tijdelijk zakelijk recht tussen 27 en 99 jaar) op zijn onroerend goed gegeven aan twee financiële instellingen die het aan hem terug in leasing gaven.

De onderneming had het onroerend goed als investeringsgoed verworven en de BTW correct afgetrokken. De “sale lease back” is een zuiver financiële transactie die tot doel heeft de liquiditeit van de belastingplichtige ervan te verhogen. De goederen bleven in zijn bezit en werden continu gebruikt voor zijn BTW-plichtige activiteiten.

De “sale lease back” transactie is niet onderworpen aan de BTW. De vraag is nu of de BTW-plichtige de BTW op het onroerend goed moet herzien/regulariseren in het licht van het beginsel van de neutraliteit van de BTW en/of het beginsel van gelijke behandeling.

Share this Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *