Nieuwe fiscale regels in Wallonië in 2018

Op 13 december 2017 heeft het Waalse Parlement bepaalde regels inzake successierecht, schenkingsrecht en registratierechten bij de aankoop van een gebouw gewijzigd.

Op het gebied van de successierechten geniet de langstlevende echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner een volledige vrijstelling voor de gezinswoning.  Tot 2017 was deze vrijstelling beperkt tot 160.000 €.  Wallonië zit nu op dezelfde lijn als Brussel en Vlaanderen.

Het hoogste tarief voor de schenking van roerende goederen, 7,7%, is afgeschaft. De tarieven zijn nu als volgt:

  • 3,3% voor schenkingen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden en in rechte lijn (tussen ouders en kinderen);
  • 5,5% voor schenkingen tussen alle andere personen.

Wat de registratierechten voor de aankoop van een woning betreft, heeft Wallonië een abattement van 20.000 € ingevoerd voor de aankoop van een eerste woning die (onder bepaalde voorwaarden) het hoofdverblijf van de koper zal zijn. Dit betekent dat hij geen registratierechten betaalt over de eerste schijf van 20.000 €, wat een belastingbesparing oplevert van 12,5% van 20.000 €, of 2.500 €.  Het valt te notereren dat de koper ook recht heeft op dit abattement als hij een bescheiden woning koopt waarop hij verlaagde rechten betaalt (6% of 5% als het kadastraal inkomen niet hoger is dan 745 €).

Wanneer de verkoper zijn hoofdverblijf op lijfrente verkoopt, betaalt de koper normaal 12,5% van de totale prijs, zelfs als de verkoper zich het vruchtgebruik voorbehoudt. Als de verkoper er minstens vijf jaar zijn hoofdverblijfplaats heeft, wordt het tarief verlaagd tot 6%. Bovendien wordt bij een verkoop van de naakte eigendom het registratierecht berekend op 50% van de marktwaarde, of zelfs 40% indien de lijfrente voor meer dan twintig jaar gevestigd is.

Deze maatregel zou de verkoop op lijfrente moeten aanmoedigen: de koper betaalt slechts een kwart van de normale registratierechten en de verkoper kan zijn huis gemakkelijker op lijfrente verkopen en er blijven wonen.

Share this Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *