Geen dubbele belasting meer op Unilever dividenden?

Unilever House London by
De beslissing van Unilever om haar dubbele Brits-Nederlandse bedrijfsstructuur op te geven en te kiezen voor Ć©Ć©n enkel bedrijf dat in Londen is gevestigd, is goed nieuws voor Belgische inwoners. Unilever is het resultaat van de fusie in 1929tussen de Nederlandse Margarine Unie en de Britse zeepfabrikant Lever Brothers.  Unilever heeft twee holdingvennootschappen: Unilever NV in Rotterdam en Unilever PLC …
1

Europees Hof veroordeelt Belgische fiscale regels inzake onroerend goed in het buitenland

BelgiĆ« is opnieuw veroordeeld door het Hof van Justitie van de Europese Unie voor zijn fiscaal regime voor een tweede woning in een andere lidstaat. De kwestie is niet nieuw en niet altijd goed begrepen. BelgiĆ« heft belasting op alle onroerende goederen, zelfs als u er geen huur voor ontvangt. Als u alleen eigenaar bent van het huis waarin u …

Wanneer moet u uw aangifte indienen

Termijnen voor het indienen van de aangifte in de personenbelasting in 2018 Op papier: 29 juni 2018 Online via tax-on-web: 12 juli 2018 Online via uw fiscaal adviseur: 25 oktober 2018 Voor niet-inwoners zijn de termijnen : Op papier: 8 november 2018 Online via tax-on-web: 6 december 2018 Online via uw fiscaal adviseur : 6 december 2018 Voor ondernemingen en …

De fiscus kondigt gerichte controles aan

Enkele dagen voor ze de belastingaangiften voor 2017 uitstuurt kondigt de fiscus op haar website aan welke groepen belastingplichtigen ze speciaal zal controleren. Voor natuurlijke personen gaat het om: Bedrijfsleiders die hun beroepskosten bewijzen in plaats van een forfaitaire aftrek te nemen. De belastingadministratie vermoedt dat sommige bedrijfsleiders artificieel veel beroepskosten bewijzen om minder belastingen te betalen. Bedrijfsleiders die kiezen …

Fiscale regularisatie in een federale staat

In 2015 besliste de Belgische federale regering belastingbetalers een laatste kans te geven om onbetaalde belastingen en sociale zekerheidsbijdragen te regulariseren. De wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie trad in werking op 1 augustus 2016. Dat is althans de theorie. De uitdaging: in een federale staat waar gewestelijke overheden belastingen …