Fiscale regularisatie in een federale staat

In 2015 besliste de Belgische federale regering belastingbetalers een laatste kans te geven om onbetaalde belastingen en sociale zekerheidsbijdragen te regulariseren. De wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie trad in werking op 1 augustus 2016.

Dat is althans de theorie. De uitdaging: in een federale staat waar gewestelijke overheden belastingen kunnen heffen, moeten gewestelijke overheden zelf ook regularisaties toestaan voor belastingen waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

Om de situatie nog complexer te maken kan een deel van het vermogen zowel op gewestelijke als op federale belastingen betrekking hebben. Als een dochter bijvoorbeeld van haar vader bedragen erft die bij hem niet aangegeven inkomsten waren, moet zij (gewestelijke) successierechten en (federale) inkomstenbelastingen regulariseren. Stel dat de dochter in een ander gewest woont dan haar overleden vader en dat ze geen belasting heeft betaald over de inkomsten uit de fondsen, dan worden de fondsen bij haar overlijden geërfd door haar eigen zoon. Als het kapitaal twee keer wordt geërfd, moet de successierechten in beide gewesten worden geregulariseerd, omdat de successierechten verschuldigd zijn in het gewest waar de overledene woonde.

Indien de regularisatie effectief moet zijn, moeten gewestelijke overheden dus een eigen vorm van fiscale regularisatie hebben. Voor niet-aangegeven kapitaal, waarvoor twee regio’s bevoegd zijn, is bovendien een vorm van samenwerking tussen de belastingdiensten nodig om te bepalen wie wat doet en hoe de opbrengsten van de fiscale regularisatie zullen worden verdeeld.

Het is niet de eerste keer dat België probeert een regularisatieprogramma op te zetten. Hoewel er nog enkele problemen blijven bestaan, zijn er een jaar na de goedkeuring van het regularisatieregime nu samenwerkingsovereenkomsten, gewestelijke regels en formulieren van kracht om belastingplichtigen (althans in de meeste situaties) de kans te geven een volledige fiscale amnestie te bekomen.

De volledige bijdrage kan gevonden worden op Tax Notes International of contacteer de auteur.

Marc Quaghebeur

Marc Quaghebeuris een advocaat bij Cabinet DAVID gespecialiseerd in internationale fiscale zaken en grensoverschrijdende vermogensplanning. Hij is verbonden aan de Balie van Brussel en lid van de Society of Trust and Estate Practitioners.

Share
Published by
Marc Quaghebeur

Recent Posts

Geen dubbele belasting meer op Unilever dividenden?

De beslissing van Unilever om haar dubbele Brits-Nederlandse bedrijfsstructuur op te geven en te kiezen…

1 jaar ago

Wallonië verlaagt schenkbelasting

In het kielzog van de belastinghervorming van december 2017 stelt de Waalse regering voor om…

3 jaar ago

Sale en lease-back van onroerend goed: niets verandert, maar moet een BTW-plichtige de btw terugbetalen?

Het Hof van Beroep te Mons heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie…

3 jaar ago

Europees Hof veroordeelt Belgische fiscale regels inzake onroerend goed in het buitenland

België is opnieuw veroordeeld door het Hof van Justitie van de Europese Unie voor zijn…

4 jaar ago

Vlaanderen verlaagt erfbelasting

In België zijn de schenkbelasting en de erfbelasting regionale belastingen. Dat is niet altijd het…

4 jaar ago

Wanneer moet u uw aangifte indienen

Termijnen voor het indienen van de aangifte in de personenbelasting in 2018 Op papier: 29…

4 jaar ago