Wallonië verlaagt schenkbelasting

In het kielzog van de belastinghervorming van december 2017 stelt de Waalse regering voor om de schenkbelasting op woningen en appartementen te verminderen en de berekening ervan te vereenvoudigen. Wallonië volgt daarmee het voorbeeld van Vlaanderen en Brussel.

De schenkbelasting wordt berekend op basis van de graad van verwantschap tussen schenker en begiftigde en de waarde van de schenking.

In rechte lijn (tussen ouders en kinderen) en tussen echtgenoten en wettelijke samenwonenden.

Op de schijf tussen

0 € en 150,000 €

150.000 € en 250.000 €

250,000 € en 450,000 €

over 450,000 €

3%

9%

18%

27%

Voor alle andere begunstigden (broers en zussen, ooms en nichtjes, en vrienden).

Op de schijf tussen

0 € en 150,000 €

150.000 € en 250.000 €

250,000 € en 450,000 €

over 450,000 €

10%

20%

30%

40%

Het maximumtarief was 40 procent voor broers en zussen en 50 procent voor alle anderen.

Indien de schenker energiebesparende werken uitvoert, kan hij een deel van de schenkbelasting recupereren: 25% van de kosten van de werken met een maximum van €2.500.

Share this Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *